1. TRANG CHỦ
  2. Thông Tin
  3. Chiến lược chuyển đổi vi mô

Chiến lược chuyển đổi vi mô

Chiến lược chuyển đổi vi mô

BowNow 概要 資料

Chuyển đổi vi mô là một biện pháp để chọn một nhóm người dùng quan tâm đến việc tích cực thu thập thông tin, mặc dù nó chưa ở giai đoạn thực hiện các yêu cầu.
Tạo nội dung nắm bắt thông tin người dùng thay vì cung cấp nội dung có giá trị.

Nội dung

  • Chuyển đổi vi mô là gì
  • Tại sao người dùng vẫn chưa được chuyển đổi !?
  • Câu chuyện thành công
  • Ý tưởng chuyển đổi vi mô


★ Lưu ý: Nếu địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn không chính xác, bạn sẽ không thể nhận được email chứa tài liệu này.
Vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại chính xác của bạn.

* Nếu bạn có địa chỉ email và số điện thoại của công ty, vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại của công ty.


Dùng thử miễn phí