1. TRANG CHỦ
  2. Đối tác

Đối tác


Hãy trở thành một phần của "BowNow" ngay hôm nay !?
Tìm kiếm Đối tác Bán hàng và Kinh doanh Địa phương

Chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác kinh doanh để cộng tác nhằm nâng cao nhận thức về BowNow và hỗ trợ các hoạt động bán hàng tại địa phương.
Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành đối tác kinh doanh và bán hàng tại địa phương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu yêu cầu bên dưới.

Lợi ích của đối tác

Để tạo sự khác biệt với các công ty khác

Bạn có thể cung cấp BowNow như một điểm khác biệt khi cạnh tranh với các đối thủ.

Để phân tích hoạt động nâng cao

Sử dụng nhật ký truy cập cho từng loại hình kinh doanh và quy mô công ty mà không thể hiểu được chỉ từ Google Analytics.
Ví dụ: bạn có thể xem loại hình kinh doanh, doanh số, số lượng nhân viên, vốn và danh sách những người dùng truy cập trang web.

Để tăng doanh số bán hàng trong kho và ngăn chặn việc hủy bỏ

MA có xu hướng có tỷ lệ churn rất thấp vì chúng là công cụ có thể dễ dàng được sử dụng như một cơ sở hạ tầng của công ty.

※ Quản trị viên phải đăng ký bằng địa chỉ miền công ty.

Nhấp vào đây để có thắc mắc về đối tác

Dùng thử miễn phí