1. TRANG CHỦ
  2. Ký hiệu dựa trên Đạo luật về các giao dịch thương mại được chỉ định

Ký hiệu dựa trên Đạo luật về
Giao dịch thương mại được chỉ định

Tên Công ty Đám mây CIRCUS, Inc.
Đại diện Kenichi Kitamura
Địa Chỉ

Tòa nhà Monolith 19F, 2-3-1 Nishi-Shinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0919, Nhật Bản

 

Điện thoại

+81 (0)3-5339-2105

Thông tin liên lạc

support@cloudcircus.asia 

Office Hours 9:00~12:00/13:00~17:00 (UTC+7) on weekdays

Giá bán Phiên bản demo và kế hoạch dùng thử là miễn phí. Đối với các gói trả phí, vui lòng tham khảo trang Giá cả.
Vui lòng xác nhận các phương thức thanh toán khác và các chi tiết khác trong hợp đồng tại thời điểm đăng ký gói trả phí.
Các khoản phí bổ sung ngoài phí gói trả phí Các dịch vụ tùy chọn sẽ phát sinh phí bổ sung như được liệt kê trên trang giá. Ngoài ra, việc truy cập Internet sẽ phải trả phí liên lạc riêng cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của bạn.
Ngày bắt đầu dịch vụ CloudCIRCUS" và mỗi gói có thể được sử dụng ngay khi Công ty cấp tài khoản.
Vui lòng kiểm tra chi tiết hợp đồng tại thời điểm đăng ký để biết ngày bắt đầu sử dụng.
Môi trường vận hành Môi trường hoạt động khác nhau cho mỗi kế hoạch. Vui lòng tham khảo trang Môi trường Hoạt động cho từng kế hoạch.
Điều khoản sử dụng Cần có một hợp đồng riêng để sử dụng "Blue Monkey" và "Plusdb".
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng "Blue Monkey" và "Plusdb".
Địa chỉ nguồn của email quảng cáo Địa chỉ email của người gửi:marketing@startialab.co.jp
Về lỗi phần mềm Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện chung của Phần mềm Cloud Circus.
Phương thức và thời gian nộp lệ phí Thời gian thanh toán: Tùy thuộc vào phương thức thanh toán.
Phương thức thanh toán: Thẻ tín dụng, Chuyển khoản, Chuyển khoản
Hình phạt hủy bỏ, v.v. Mỗi gói trả phí có thời gian sử dụng tối thiểu. Vui lòng xác nhận các chi tiết trong hợp đồng của bạn khi bạn đăng ký gói trả phí.
Điều kiện hủy và phương thức hủy đối với gói trả phí

Bạn có thể yêu cầu hủy từng gói trả phí bất kỳ lúc nào sau khi hết thời gian sử dụng tối thiểu.

Trường hợp nộp đơn hủy trước ngày 25 của tháng thì ngày hủy là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo. Nếu đơn được nộp vào hoặc sau ngày 26 của tháng thì ngày hủy là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

Trong trường hợp hủy trong thời gian sử dụng tối thiểu, sẽ phát sinh phí sử dụng cho đến ngày hết hạn của thời gian sử dụng tối thiểu và sẽ không được hoàn tiền, kể cả hoàn tiền dựa trên các khoản thanh toán theo tỷ lệ, v.v..

Nhiều Loại Khác Các hạn chế sử dụng dịch vụ và điều khoản cung cấp khác nhau đối với từng gói dịch vụ.
Vui lòng tham khảo trang Điều khoản sử dụng cho từng gói.
Ngoài ra, vui lòng tham khảo Điều khoản và điều kiện chung của Phần mềm Cloud Circus về trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với phiên bản demo và gói miễn phí của từng dịch vụ.
Dùng thử miễn phí