1. TRANG CHỦ
  2. Nghiên cứu điển hình

Nghiên cứu điển hình

Tăng số lượng cài đặt ứng dụng, Tăng cường tạo khách hàng tiềm năng và năng suất.

Tìm hiểu thêm về cách các công ty đang sử dụng BowNow để thành công trong kinh doanh của họ!


Bấm vào đây để xem tài nguyên

Hướng dẫn BowNow

Hướng dẫn BowNow

> Đây là tài liệu cơ bản cho công cụ tự động hóa tiếp thị "BowNow". Bản tóm tắt các tính năng, đặc điểm và kế hoạch định giá.

Bảng xác nhận Giới thiệu Tự động hóa Tiếp thị

Tiếp thị Tự động hóa
Tờ xác nhận giới thiệu

> Trước hết, hãy kiểm tra tình hình hiện tại của công ty trước khi giới thiệu tự động hóa tiếp thị.

Yêu cầu giới thiệu