1. TRANG CHỦ
  2. Thông Tin
  3. Bảng xác nhận Giới thiệu Tự động hóa Tiếp thị

Bảng xác nhận Giới thiệu Tự động hóa Tiếp thị

Bảng xác nhận Giới thiệu Tự động hóa Tiếp thị

マ ー ケ テ ィ ン グ オ ー ト メ ー シ ョ ン (MA) ツ ー ル 導入 確認 シ ー

Nó tóm tắt sự chuẩn bị cần thiết để sử dụng tiếp thị aumation.
Trước hết, chúng ta hãy kiểm tra tình hình hiện tại của công ty trước khi giới thiệu
Tự động hóa tiếp thị.
Nếu bạn điền vào bảng kiểm tra này, bạn có thể thấy tình hình và xu hướng hiện tại của công ty bạn.★ Lưu ý: Nếu địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn không chính xác, bạn sẽ không thể nhận được email chứa tài liệu này.
Vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại chính xác của bạn.

* Nếu bạn có địa chỉ email và số điện thoại của công ty, vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại của công ty.Dùng thử miễn phí