1. TRANG CHỦ
  2. Thông Tin
  3. Hướng dẫn bán hàng nội bộ

Hướng dẫn bán hàng nội bộ

Hướng dẫn bán hàng nội bộ

Hướng dẫn bán hàng nội bộ

Theo nghĩa rộng hơn, tất cả các hoạt động bán hàng ngoài "bán hàng tận nơi" và các nỗ lực liên quan nói chung. Điều quan trọng cần lưu ý là các nỗ lực đơn thuần như "nhóm đặt hẹn qua điện thoại" hoặc "phản hồi đầu tiên cho các yêu cầu" là một phần của bán hàng nội bộ, nhưng không phải là toàn bộ của nó. Sách trắng này giải thích từng bước bán hàng bên trong.

Nội dung

  • Giá trị nội tại của bán hàng nội bộ
  • Vai trò của bán hàng nội bộ, các hoạt động cụ thể
  • Chuẩn bị bắt đầu bán hàng nội bộ
  • Cách thiết lập bán hàng nội bộ


★ Lưu ý: Nếu địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn không chính xác, bạn sẽ không thể nhận được email chứa tài liệu này.
Vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại chính xác của bạn.

* Nếu bạn có địa chỉ email và số điện thoại của công ty, vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại của công ty.


Dùng thử miễn phí