1. TRANG CHỦ
  2. Thông tin
  3. Cẩm nang Tiếp thị B2B

Cẩm nang Tiếp thị B2B

Cẩm nang Tiếp thị B2B

Cẩm nang Tiếp thị B2B.png
Sử dụng bí quyết liên quan đến tiếp thị của hơn 5000 công ty, 
chúng tôi đã tạo một cẩm nang tiếp thị cho các công ty B2B. Cuốn sách này tổng hợp những kiến ​​thức và phương pháp cơ bản của digital marketing
trong một khối lượng lớn hơn 60 trang.
Chúng tôi hy vọng nó sẽ là bước đầu tiên trong các hoạt động tiếp thị của bạn.

Nội dung

  • Khái niệm về quy trình tiếp thị
  • Các phương pháp tạo nhu cầu cơ bản
  • Từ tiếp thị web đến tiếp thị kỹ thuật số


★ Lưu ý: Nếu địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn không chính xác, bạn sẽ không thể nhận được email chứa tài liệu này.
Vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại chính xác của bạn.

* Nếu bạn có địa chỉ email và số điện thoại của công ty, vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại của công ty.

 
Dùng thử miễn phí