1. TRANG CHỦ
 2. Thông Tin
 3. Hướng dẫn Tiếp thị Kỹ thuật số

Hướng dẫn Tiếp thị Kỹ thuật số

Hướng dẫn Tiếp thị Kỹ thuật số

BowNow 概要 資料
Đây là tài liệu giải thích tại sao "tiếp thị kỹ thuật số" 
phải được thực hiện ngay bây giờ và sau đó tóm tắt việc giới thiệu "tự động hóa tiếp thị",
hiện đang thu hút sự chú ý.

Nội dung

 • Tương lai của tiếp thị là gì?
 • Cách đánh giá hiệu quả của hoạt động tiếp thị
 • Đánh giá các biện pháp tiếp thị
 • Xu hướng tiếp thị ngày nay
 • Mẹo thành công cho đa kênh
 • Những lý do khiến tiếp thị kỹ thuật số không thể nhận ra
 • Cạm bẫy khi giới thiệu MA
 • Trước khi áp dụng MA, tư duy ABM phải được chuẩn bị
 • 3 bước để bắt đầu ABM
 • Tiếp thị kỹ thuật số của Nhật Bản là không đủ nếu chỉ sử dụng MA
 • Những gì cần được thực hiện như bước đầu tiên
 • Startia Lab có thể hỗ trợ như thế nào


★ Lưu ý: Nếu địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn không chính xác, bạn sẽ không thể nhận được email chứa tài liệu này.
Vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại chính xác của bạn.

* Nếu bạn có địa chỉ email và số điện thoại của công ty, vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại của công ty.


Dùng thử miễn phí