1. TRANG CHỦ
 2. Nguồn
 3. Hướng dẫn BowNow

Hướng dẫn BowNow

Hướng dẫn BowNow

BowNow 概要 資料

Bạn đã mất cả núi tiền cho chi phí đi thu gom khách hàng nhưng chưa ký được hợp đồng hoặc thương lượng kinh doanh chưa đạt? Theo thống kê, có tới 75% khách hàng tiềm năng sẽ thất bại trong việc đặt hàng trước khi cân nhắc mua hàng, và 80% khách hàng sẽ mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nếu bạn không theo dõi họ liên tục. Với tự động hóa tiếp thị đơn giản và dễ sử dụng, BowNow, bạn có thể theo dõi sự quan tâm của khách hàng tiềm năng và các lần mua hàng trước đây để không bỏ lỡ các khách hàng tiềm năng chưa sẵn sàng chuyển đổi tại thời điểm này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tải tài liệu miễn phí.

Nội dung

 • Về Raptor Supplies
 • Thị trường tự động hóa tiếp thị ngày nay
 • Thị trường kỹ thuật số ở Đông Nam Á
 • Tiếp thị tự động hóa là gì
 • Khung quy trình tự động hóa tiếp thị
 • Những thách thức mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt khi triển khai MA chính
 • Bownow là gì?
 • BowNow có thể giúp bạn như thế nào
 • Các chức năng của BowNow
 • GIÁ CẢ


★ Lưu ý: Nếu địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn không chính xác, bạn sẽ không thể nhận được email chứa tài liệu này.
Vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại chính xác của bạn.

* Nếu bạn có địa chỉ email và số điện thoại của công ty, vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại của công ty.Yêu cầu giới thiệu