1. TRANG CHỦ
  2. Thông tin
  3. Hướng dẫn BowNow

Hướng dẫn BowNow

Hướng dẫn BowNow

BowNow 概要 資料

Bạn đã mất cả núi tiền cho chi phí đi thu gom khách hàng nhưng chưa ký được hợp đồng hoặc thương lượng kinh doanh chưa đạt? Theo thống kê, có tới 75% khách hàng tiềm năng sẽ thất bại trong việc đặt hàng trước khi cân nhắc mua hàng, và 80% khách hàng sẽ mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nếu bạn không theo dõi họ liên tục. Với tự động hóa tiếp thị đơn giản và dễ sử dụng, BowNow, bạn có thể theo dõi sự quan tâm của khách hàng tiềm năng và các lần mua hàng trước đây để không bỏ lỡ các khách hàng tiềm năng chưa sẵn sàng chuyển đổi tại thời điểm này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tải tài liệu miễn phí.

Nội dung

  • BowNow là gì?
  • Những thách thức khi áp dụng các Công cụ CRM
  • Đặc điểm của BowNow
  • GIÁ CẢ
  • Các vấn đề mà BowNow có thể giải quyết
  • Giới thiệu về đám mây CIRCUS


★ Lưu ý: Nếu địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn không chính xác, bạn sẽ không thể nhận được email chứa tài liệu này.
Vui lòng nhập địa chỉ email và số điện thoại chính xác của bạn.


Dùng thử miễn phí