1. TOP
 2. phương tiện truyền thông
 3. Cột
 4. STP trong Marketing là gì?

STP trong Marketing là gì?

 • Gửi bởi LINE
 • こ の エ ン ト リ ー を は て な ブ ッ ク マ ー ク に 追加

 

Tại sao STP lại quan trọng trong Marketing? STP là một bước được tiến hành trước khi thực hiện 4P. STP là viết tắt của phân đoạn, nhắm mục tiêu và quảng cáo.

 

STP trong tiếp thị là gì

 

PHÂN LOẠI

 

Phân khúc là phân chia thị trường mục tiêu thành các danh mục nhỏ hơn, được xác định rõ hơn.

 

PHÂN LOẠI

 

Phân loại thị trường mục tiêu thành một nhóm nhỏ hơn với sự tương đồng dựa trên các dữ kiện dưới đây.

 

4 loại phân đoạn

 

1. Nhân khẩu học
 • Độ tuổi
 • Giới Tính
 • Nghề nghiệp
 • Đào tạo
 • lợi tức
 • Địa vị xã hội
 • Hoàn cảnh gia đình
 • Giai đoạn trong đời
 • Dân tộc
 • Quy mô công ty
 • Công nghiệp
 • Chức năng công việc

 

2. Tâm lý học
 • Đặc điểm tính cách
 • Các giá trị
 • Phong cách sống
 • Thái độ
 • Ảnh hưởng tâm lý
 • Hoạt động, Sở thích, Ý kiến
 • Động cơ
 • Niềm tin tiềm thức và ý thức

 

3. Hành vi
 • Thói quen chi tiêu
 • Tỷ lệ sử dụng
 • Tình trạng ổn định
 • Lợi ích tìm kiếm

 

3. Địa lý
 • Quốc gia
 • City
 • Mã bưu điện
 • Khí hậu
 • Thành thị / Nông thôn

 

Nhắm mục tiêu

Nhắm mục tiêu là một quá trình xác định phân khúc nào để nhắm mục tiêu.

 • Phân tích nhu cầu khách hàng

 

Nhắm mục tiêu

 

Cung cấp phân khúc nào?

 • tất cả các phân đoạn
 • Một số phân đoạn
 • Một phân đoạn cụ thể

 

Những yếu tố nào cần được xem xét?

 • Kích thước phân khúc
 • Tăng trưởng dự kiến
 • Dịch vụ của đối thủ cạnh tranh

 

Định vị

Bước cuối cùng của STP là định vị. Định vị là một quá trình mà bạn lập bản đồ đối thủ cạnh tranh của mình dựa trên các yếu tố chính và xem doanh nghiệp của bạn sẽ diễn ra ở đâu trên bản đồ.

 • Quy trình xây dựng vị trí của thương hiệu trong lĩnh vực nào
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích nội bộ

Định vị

 

Bằng cách lập bản đồ các mục tiêu trên bản đồ tri giác, bạn làm rõ cách định vị của đối thủ cạnh tranh dựa trên các yếu tố chính. Bạn có thể tìm thấy một khoảng trống và đoán để chiếm lấy vị trí mà chưa ai đảm nhận.

Định vị

 

 

Tổng kết

Khi một doanh nghiệp muốn lập kế hoạch tiếp thị với 4 giây, ①khách hàng nào để phục vụ& ②cách phục vụ Được cân nhắc.

①Chọn khách hàng nào phục vụ

 • Phân khúc thị trường (các bộ phận của thị trường)
 • Nhắm mục tiêu (phân đoạn để nhập)

②Quyết định cách phục vụ những khách hàng đó

 • Sự khác biệt của sản phẩm (điều gì làm cho sản phẩm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh)
 • Định vị tiếp thị

STP giúp bạn hiểu bạn sẽ khiếu nại ai và làm thế nào để kháng cáo họ.

Tham khảo:

Tiếp thị: Phân đoạn - Nhắm mục tiêu - Định vị

 • Gửi bởi LINE
 • こ の エ ン ト リ ー を は て な ブ ッ ク マ ー ク に 追加

Mẹo tiếp thị web

Nhận thông tin mới nhất và
thông tin hữu ích về tiếp thị kỹ thuật số.

Đến sớm

Đến sớm

twitter ghétna google Tám rss theo chúng tôi trong thức ăn
Dùng thử miễn phí